Často kladené otázky

Nabízíme celoroční péči a podporu při zvládání běžných denních úkonů, které souvisí se sebeobsluhou. Péče vždy pomáhá řešit individuální nepříznivou sociální situaci uživatele.

Uživatele aktivizujeme při běžné každodenní péči, tak abychom je podpořili v samostatnosti. Dále pomáháme v nacvičování chůze nebo poskytujeme uživatelům doprovod při procházce venku. Aktivity, které uživatelům poskytujeme, pomáhahjí řešit individuální nepříznivou sociální situaci uživatele. 

1. Každý Žadatel si musí podat písemnou Žádost. Žádost Vám předá sociální pracovník nebo ji lze stáhnout na webových stránkách www.dsvysokemyto.cz

2. Po přijetí Žádosti musí sociální pracovník provést Jednání se žadatelem, např. v jeho domácnosti. V rámci rozhovoru sdělíte sociálnímu pracovníkovi Váš problém a společně stanovíte Vaši nepříznivou sociální situaci. 

3. Po provedení Jednání se žadatelem budete čekat na volnou kapacitu, tj. než se uvolné lůžko. 

 

Ano, uživatele upoutané na lůžko přijímáme. U každého Žadatele vyhodnocujeme jeho nepříznivou sociální situaci.

Příspěvek na péči je sociální dávka, kterou vyplácí stát prostřednictvím Úřadu práce. Tento příspěvek náleží tomu, kdo o něj požádal a slouží k platbě za odebranou péči. V Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem odevzdává uživatel dle zákona o sociálních službách celý příspěvek zařízení. 

V zařízení se nachází jednolůžkové pokoje, maximálně dvojlůžkové.

Žadatel si může vybrat, zda preferuje jednolůžkový nebo dvojlůžkový pokoj.

V našem zařízení pracují dle zákona pracovníci v sociálních službách (pečovatelé nebo aktivizační pracovníci), sociální pracovníci a zdravotní sestry. 

Do Domova dochází praktický lékař a psychiatr.

Ano, v zařízení je v noci přítomna zdravotní sestra a pracovník v sociálních službách.

 • podanou připomínku, stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby bere poskytovatel jako pozitivní výzvu na změnu zkvalitnění sociální služby
 • k podání stížností na kvalitu a způsob poskytování služby je oprávněn uživatel, jeho zákonný zástupce, rodinný příslušník, příp. fyzická, či právnická osoba zastupující zájem uživatele
 • připomínku, stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby lze podat sociálnímu pracovníkovi písemně, ústně, telefonicky nebo prostřednictvím emailu info@dsvysokemyto.cz
 • přijatou stížnost prošetřuje vedoucí sociálního úseku společně s týmem vedoucích pracovníků
 • na prošetření stížnosti má zařízení 30 dní
 • k nahlédnutí je k dispozici obrázková verze podávání a vyřizování stížností – viz níže

 

 1. NESPOKOJENOST

Jste nespokojeni s poskytováním sociální služby?

  

 1. MOŽNOSTI

Pokud nejste spokojeni, obraťte se na ředitele nebo sociální pracovníky Domova a to buď:

 • ústně
 • telefonicky na tel.: 725 466 547
 • e-mailem na info@dsvysokemyto.cz nebo socialni.pracovnik@dsvysokemyto.cz
 • poštou na adresu Domov pro seniory, Žižkova 913, 566 01 Vysoké Mýto
 • anonymně do schránky na stížnosti, která je umístěna v přízemí u výtahu nebo ve 2., 3. a 4. patře ve výklenku.

 

 1. ŘEŠENÍ

Vaši stížností se budeme zabývat. U oprávněných stížností sjednáme nápravu.

 

 1. VÝSLEDEK

Nejpozději do 30 dnů budete seznámeni s výsledkem řešení.

 

 1. CÍL

Věříme ve Vaši následnou spokojenost se službou.

Kontaktní údaje

Ledax / Domov pro seniory Vysoké Mýto
Žižkova 913
566 01 Vysoké Mýto

Telefon: 468 008 600
                606 079 983
E-mail: info@dsvysokemyto.cz

Facebook

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun