Ledax - Domov pro seniory Vysoké Mýto / O nás / Projekty / Vzdělávání v oblasti sociálních služeb v Domově pro seniory Vysoké Mýto

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb v Domově pro seniory Vysoké Mýto

Projekt byl zaměřen na vzdělávání pracovníků Domova pro seniory Vysoké Mýto v oblasti sociálních služeb. V rámci projektu probíhaly akreditované vzdělávací programy v oblastech dalšího odborného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Témata vzdělávacích programů byla zvolena na základě potřeb pracovníků společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

Hlavním cílem projektu byla  podpora rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Vysoké Mýto podporou vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00075

Projekt je již ukončen, období realizace bylo od 1.5.2011 do 30.4.2013


Cílová skupina projektu:

Zaměstnanci společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s., konkrétně sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.


Aktivity projektu:

1) Další (odborné) vzdělávání sociálních pracovníků Domova pro seniory Vysoké Mýto

Témata vzdělávacích programů: Standardy kvality sociálních služeb; Komunikace; Pracovně – právní vztahy; První pomoc;    Asertivní jednání; Syndrom vyhoření a psychohygiena; Práce se stresem; Práce s pamětí; Základy krizové intervence; Práva a povinnosti poskytovatele; Aktivizační programy se seniory.

2)  Další (odborné) vzdělávání pracovníků v sociálních službách Domova pro seniory Vysoké Mýto

Témata vzdělávacích programů: Standardy kvality sociálních služeb; Komunikace; Klíčový pracovník a jeho povinnosti; Etický kodex; Manipulace s imobilními uživateli; Kompenzační pomůcky; První pomoc; Asertivní jednání; Syndrom vyhoření a psychohygiena.

3)  Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách Domova pro seniory Vysoké Mýto

    Kvalifikační vzdělávání bylo  zaměřeno na tyto oblasti:

 •     základy zdravovědy a první pomoci
 •     základy péče o nemocné a základy hygieny
 •     sociálně právní minimum a etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách
 •     duševní hygiena pečovatele
 •     úvod do psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie
 •     základy komunikace, zejména se zaměřením na komunikaci s lidmi se seniory a s lidmi s omezením
 •     metody a terminologie sociální práce
 •     standardy kvality sociální práce
 •     krizová intervence
 •     řešení konfliktních situací
 •     praktický výcvik se zaměřením na: základy hygienické péče i uživatele, základy péče o nemocné klienty, základy péče o prostředí klienta, manipulace s imobilním klientem, základy zacházení s léky a zásady podávání léků, základy zacházení s infekčním materiálem, ochranné pomůcky potřebné pro osobní ochranu před infekčními chorobami, výcvik komunikačních dovedností, aktivizační techniky a práce s klientem, motivace klienta, sebereflexe v denní činnosti apod. 

Výstupy projektu:

 •     proškolení 3 sociálních pracovníků
 •     proškolení 30 pracovníků v sociálních službách
 •     proběhlo 456 hodin vzdělávání


Tiskové zprávy: 2011-05-26 - Podpora vzdělávání zaměstnanců v Domově pro seniory Vysoké Mýto

Registrovaným provozovatelem Domova pro seniory Vysoké Mýto je společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s., člen skupiny DfK Group a.s. a člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Kontaktní údaje

Ledax / Domov pro seniory Vysoké Mýto
Žižkova 913
566 01 Vysoké Mýto

Telefon: 468 008 600
                606 079 983
E-mail: info@dsvysokemyto.cz

Facebook

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun