Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Zkvalitnění sociálních služeb Ledax o.p.s, CSS Emausy s.r.o. a Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

Název projektu: Zkvalitnění sociálních služeb Ledax o.p.s, CSS Emausy s.r.o. a Ledax Vysoké Mýto o.p.s

Reg.číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007725

Realizace projektu: 1.4.2018 – 31.3.2020

Partneři projektu: Ledax Vysoké Mýto o.p.s. a CSS Emausy s.r.o.

Podpořeno z: Operační program Zaměstnanost

V rámci realizace projektu proběhne revize a aktualizace standardů kvality sociálních služeb dle zákona č. 108/2006Sb. a návazné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.


 
Zlepšení zázemí pro uživatele a zaměstnance v Domově pro seniory Vysoké Mýto

Zlepšení zázemí pro uživatele a zaměstnance v Domově pro seniory Vysoké Mýto

 • dotace v rámci dotačního řízení na podporu materiálního zabezpečení sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2019
 • v rámci projektu dojde ke zlepšení zázemí pro uživatele a zaměstnance DS Vysoké Mýto zakoupením nových počítačů, tiskáren a wifi routerů
 • realizace projektu od 1. 4. do 31. 8. 2019 
 • výše dotace 120 000,-- Kč

 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Název zadávacího řízení: Pořízení zařízení a vybavení pro odlehčovací službu Ledax Vysoké Mýto

Datum vyhlášení zakázky: 28. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek: do 12. 6. 2018 15:00 hodin

Název projektu: Rozvoj odlehčovací služby ve Vysokém Mýtě

Reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002326

Podpořeno z: Integrovaného regionálního operačního programu

Dokumentace k zadávacímu řízení:

 

 
Obnova mobiliáře kuchyně v domově pro seniory Vysoké Mýto

Obnova mobiliáře kuchyně v domově pro seniory Vysoké Mýto

 • dotace z rozpočtových prostředků města Vysokého Mýta na projekt "Obnova mobiliáře kuchyně v domově pro seniory Vysoké Mýto"
 • žádost o dotaci čj. MUVM/19100/2017
 • realizace projektu do 31. 12. 2017
 • výše dotace 253 000,-- Kč

 

Rozvoj odlehčovací služby ve Vysokém Mýtě

 • podpořeno z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
 • reg.číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002326
 • cílem projektu je rozvoj Odlehčovací služby v Pardubickém kraji s cílem doplnit a rozšířit kapacitu registrovaných sociálních služeb s cílem podpory osob se zdravotním postižením a minimalizaci rizika jejich sociálního vyloučení
 • v rámci projektu bude pořízeno nové vybavení 3 dvojlůžkových pokojů a transportní a polohovací pomůcky
 • realizace projektu do 31.8.2018
 • dotace ve výši 1 176 849,55 Kč

 

 
Nákup automobilu pro Odlehčovací službu Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

Nákup automobilu pro Odlehčovací službu Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

 

 • podpořeno z Nadace Agrofert, programu „Podpora péče o seniory v domácím prostředí“
 • v rámci projektu bude pořízen 1 automobil za účelem zajištění a zkvalitnění poskytované sociální služby
 • realizace proběhne do 31.8.2018
 • finanční dar ve výši 100 000 Kč

 
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců DS a DZR Vysoké Mýto

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců DS a DZR Vysoké Mýto

 • podpořeno z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, v rámci programu Senior
 • realizace odborných vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zaměřených na: bazálně stimulující ošetřovatelskou péči a jiné stimulační koncepty péče, etiku práce zaměřenou na péči, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele
 • finanční dar ve výši 40 000 Kč

 

 

 

 
Podpora z dotace Pardubického kraje

Podpora z dotace Pardubického kraje

Pardubický kraj podpořil naše sociální služby "Domov pro seniory", "Domov se zvláštním režimem" a "Odlehčovací službu" účelovou dotací na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Uvedené sociální služby  jsou poskytovány v zařízení příjemce  - na adrese Žižkova 913, Vysoké Mýto.

 
S- Klub

S- Klub

V lednu roku 2016 jsme při Domově seniorů zahájili provoz nového S - K L U B U, tedy komunitního klubu určeného seniorům a další veřejnosti z Vysokého Mýta a okolních obcí. Díky S – K L U B U chceme seniorům poskytnout něco navíc - prostor pro aktivní trávení volného času a realizaci svých koníčků, místo, kde se mohou potkat s vrstevníky, zábavu, ale také odborné informace ze sociální oblasti. Aktivity klubu plánují odborní pracovníci Domova pro seniory, kteří jsou také vždy přítomni v době konání klubu a poskytují podporu všem účastníkům.

NÁZEV PROJEKTU:                 S – KLUB Vysoké Mýto

OBDOBÍ REALIZACE:              1.1.2016 – 31.12.2016

Na co se můžete těšit?

 • přednášková činnost na různá témata (besedy se zajímavými hosty, přednášky z oblasti prevence kriminality, cestopisné přednášky, odborné přednášky ze sociální oblasti)
 • poradenství z oblasti sociální práce (poradenství z oblasti péče o člověka s demencí, sociální dávky, vhodné sociální služby, odlehčovací služby)
 • poradenství v oblasti zdravotní péče pro seniory
 • aktivizační a zábavné činnosti (hudební a zájmová produkce, kreativní činnosti seniorů, hry deskové, společenské a pohybové, muzikoterapie)

S - K L U B se koná v Domově pro seniory ve Vysokém Mýtě, na adrese Žižkova 913. Prostory jsou bezbariérově přístupné, vítáni jsou i účastníci s pohybovým omezením.

Pravidelná setkávání jsou naplánována na každý poslední čtvrtek v měsíci s výjimkou letních prázdnin.

Aktivity S - K L U Bu jsou volně přístupné pro všechny zájemce z řad seniorů a to bezplatně.

 

 

 

 

Kontaktní údaje

Ledax / Domov pro seniory Vysoké Mýto
Žižkova 913
566 01 Vysoké Mýto

Telefon: 468 008 600
E-mail: info@dsvysokemyto.cz

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun